X Stajyer Taahhütnamesi
İETT
İETT Binmek istediğiniz durağı belirtiniz
Binmek istediğiniz durağı belirtiniz Varmak istediğiniz durağı belirtiniz
İETT
Hat
Kalkış
Varış
İETT

Staj Duyurusu

İETT’de staja kabul edilme; birimlerin belirlediği kontenjanlar dâhilinde ve çalışma programlarına uygunluk doğrultusunda yapılır. Stajyerlerin yükseköğretim kurumlarında ve orta öğretim kurumlarında devam ettiği sınıf, bölüm, staja zorunluluk durumu ve yabancı dil bilgileri staja kabul açısından öncelik nedenidir. Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler kurum tarafından yapılan yazılı ve/veya mülakat sonrası sonuçlarına göre staja başlamaktadırlar.     

Kurumumuzda staj, “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa” göre iki dönem halinde yapılır;                        

1.      Kış Dönemi: Eylül-Haziran arası

2.      Yaz Dönemi: Haziran-Eylül arası

 

                                              

  Yaz Dönemi  Kış Dönemi 
Staj Tarihleri Staj Tarihleri
Birimlerden Talep Toplanması 2-20 Şubat 6-30 Nisan
Staj Bölümlerinin İlan Edilmesi 2 Mart 4 Mayıs
Başvuruların Başlaması 2 Mart 4 Mayıs
Başvuruların Bitişi 31 Mart 30 Haziran
Başvuruların Değerlendirmesi 1-10 Nisan 1-10 Temmuz
Sınava Hak kazananların İlanı 15 Nisan 16 Temmuz
Sınav (Yazılı/Mülakat) Tarihi  15 -30 Nisan 20-31 Temmuz
Sonuçların Değerlendirilmesi 4-15 Mayıs 3-14 Ağustos
Staja Hak Kazananların İlanı 15 Mayıs 17 Ağustos
Kesin Kayıt 18-29 Mayıs 17-28 Ağustos

Yaz Dönemi Kontenjanları için tıklayınız

Kış Dönemi Kontenjanları için tıklayınız

Staj başvuruları Kurumun internet sitesinde yukarıda belirtilen tarihlerde site üzerinden başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Başvuru formları değerlendirildikten sonra yazılı ve/veya mülakat çağırılacak adaylar ilan edilir ve başarı durumuna göre adaylar kesin kayıt hakkı kazanır.

Staj Başvuru Koşulları

İETT’de staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte lise veya ön lisans, lisans ya da yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi olmaları şartı aranır.

Teknik ve Endüstri Meslek Lise öğrencileri için öngörülen koşullar:

 • Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin 12. sınıfında eğitimini sürdüren,
 • Haftanın en az 3 tam günü ve uzun dönemli staja devam edebilecek,
 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre zorunlu stajı olan,
 • Stajyer Taahhütnamesinde belirtilen hususlara uyacak,
 • Genel Not Ortalaması  70 puan ve üzeri olan,
 • Disiplin cezası almamış olan öğrenciler staja kabul edilecektir.

Ön lisans ve Lisans öğrencileri için öngörülen koşullar:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimini sürdüren,
 • Dikkatli ve titiz, sorumluluk bilinci olan,
 • İletişimi güçlü, takım çalışmasına yatkın,
 • Stajyer Taahhütnamesinde belirtilen hususlara uyacak,
 • Genel Not Ortalaması 70 puan veya 2,5 üzeri olan öğrenciler staja kabul edilecektir.

 

İETT